Aktualu

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Vartotojų kainų indeksas vykdymo išlaidoms indeksuoti:


Statistikos departamento apskaičiavimais vartotojų kainų indeksas (toliau - VKI) vykdymo išlaidoms indeksuoti nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. yra 111,3.

Statistikos departamento apskaičiavimais VKI periodinėms išmokoms indeksuoti nuo 2019 m. vasario 1 d. yra 101,9.
Kadangi VKI yra didesnis nei 101, periodinių išmokų indeksacija nuo 2019 m. vasario 1 d. vykdoma.

Indeksai yra paskelbti Statistikos departamento svetainėje adresu
https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos

 

Dėl taikyto arešto banko sąskaitai panaikinimo

Klausimas: Ką daryti, kad būtų panaikintas taikytas antstolio Giedriaus Jonausko areštas skolininkui priklausančiai banko sąskaitai tuo atveju jeigu nėra padengta skola?

Atsakymas: Būtina kuo skubiau pateikti įrodymus (tinkamai patvirtintus banko), kad į areštuotą banko sąskaitą pateko piniginės lėšos, kurios buvo nurašytos į antstolio Giedriaus Jonausko depozitinę sąskaitą ir į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas (arba gali būti nukreiptas dalinis išieškojimas). Tokiu atveju, taikytas areštas banko sąskaitai, antstolio priimtu patvarkymu, yra panaikinamas įstatymo nustatyta tvarka ir piniginės lėšos grąžinamos skolininkui.

Pažymėtina, kad būtina pateikti tinkamai patvirtintą banko sąskaitos išrašą, kuriame (pastaba: tame pačiame išraše) matytųsi mažiausiai dvi bankinės operacijos, t.y. piniginių lėšų įstojimas ir nurašymas, įvykdytas pagal antstolio Giedriaus Jonausko patvarkymą.

Pastaba: dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas būtina pristatyti į Antstolio Giedriaus Jonausko kontorą adresu Tiltų g. 24, LT-91246 Klaipėda.


 

 

 

 

Mūsų partneriai