Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo išieškomos sumos

 

1 lentelė

Eilės Nr. Išieškotina suma Būtinos vykdymo išlaidos Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1. Iki 3 euro
12 eurų 8 eurai
2. Nuo 3 iki 15 eurų 16 eurų 20 eurų
3. Nuo 15 iki 50 eurų 20 eurų 40 eurų
4. Nuo 50 iki 300 eurų 24 eurai 80 eurų
5. Nuo 300 iki 600 eurų 28 eurai 19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 80 euro
6. Nuo 600 iki 850 eurų 32 eurai 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 114 eurų
7. Nuo 850 iki 1 150 eurų 36 eurai 17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 153 eurai
8. Nuo 1 150 iki 1 500 eurų 40 eurų 16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196 eurai
9. Nuo 1 500 iki 2 000 eurų 48 eurai 15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 240 eurų
10. Nuo 2 000 iki 2 600 eurų 56 eurai 14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 300 eurų
11. Nuo 2 600 iki 3 200 eurų 64 eurai 13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364 eurai
12. Nuo 3 200 iki 4 400 eurų 80 eurų 12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 416 eurų
13. Nuo 4 400 iki 8 700 eurų 100 eurų 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 528 eurai
14. Nuo 8 700 iki 14 500 eurų 140 eurų 8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 870 eurų
15. Nuo 14 500 euro iki 29 000 eurų 180 eurų 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 160 eurų

16.

Nuo 29 000 eurų 220 eurų 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 740 eurų.


Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo vykdomojo dokumento kategorijos

 

2 lentelė

Eilės Nr. Vykdomojo dokumento kategorija Būtinos vykdymo išlaidos Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1. Dėl daiktų perdavimo išieškotojui 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus
2. Dėl vaiko perdavimo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
3. Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų 79,99 euro 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą
4. Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas 24 eurai 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą
5. Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo 12 eurų 10 procentų nuo išieškotos sumos
6. Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą
7. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą ar nustatant konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota teismo nurodytoms operacijoms atlikti, arba vykdant nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
8. Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, išskyrus vykdomuosius dokumentus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo 24 eurai 80 eurų
9. Dėl turto konfiskavimo vykdymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą
10. Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
11. Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo   24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes
12. Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo   12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui
13. Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje  24 eurai 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
       

Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo vykdymo išlaidų rūšies

 

3 lentelė

Eilės Nr. Papildomų vykdymo išlaidų rūšys Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai
1. A3 formato 1 lapo kopija 0,4 euro
2. A4 formato 1 lapo kopija 0,2 euro
3. Pažymos apie vykdymo eigą parengimas
24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
4. Sprendimų vykdymo instrukcijos 26 punkte nurodytos pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą parengimas
2 eurai
5. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas
24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
6. Patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimas
24 eurai
7. Atlygis skolininko turto administratoriui
10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 80 eurų už vieno skolininko turto administravimą
8. Atlygis kuratoriui 80 eurų už atstovavimą vienam skolininkui.

 

Mūsų partneriai